De perfecte integratie van nieuwbouw in een oude industriƫle site

Wienerberger


Architecten Beel & Achtergael waren naast het masterplan rond de herbestemming van het militair hospitaal in Oostende, ook verantwoordelijk was voor de nieuwbouw. Daarentegen stond Groep III uit Brugge in voor de renovatie van de bestaande gebouwen. Het totale ontwerp omvatte een 220-tal woongelegenheden (lofts, appartementen en woningen) ondergebracht in bestaande gebouwen en aangevuld met nieuwbouwvolumes.


Behoud van karakteristieke beeld van militair hospitaal

Meer doen met minder ruimte, is de boodschap van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Het hergebruik van oude industriële sites past perfect binnen dit streven. Het behoud van historisch waardevolle en/of beeldbepalende gebouwen vormt dan het bindteken tussen het industriële gisteren en het toekomstbestendige morgen. Dat het daarbij dikwijls om baksteenarchitectuur gaat, is geen toeval. Baksteen en kleidakpannen zijn al eeuwen het geprefereerde bouwmateriaal. Gebakken klei is bovendien uitermate duurzaam en zowel technisch als esthetisch bestand tegen de tand van de tijd. Het gerenoveerde militaire hospitaal blijft duidelijk onderscheiden van de nieuwbouw, maar sluit er visueel wel nauw bij aan.

Nieuwbouw met respect voor bestaande bebouwing

Vanuit de zorg om het behoud van het karakteristieke beeld van het militair hospitaal werd de nieuwbouw geconcentreerd in de randzones. Nieuwbouw en bestaande bebouwing werden in een nevengeschikte relatie geplaatst. De bakstenen werden afgestemd op het bestaande paviljoen, zonder het te willen kopiëren. Vandaar ook de keuze voor een Brick-mix van Wienerberger gevelstenen.

 

Gevelstenen nieuwbouw Terca en Desimpel Brick-mix

Gevelstenen renovatie Militair Hospitaal Terca Rodelands Rijnvorm en kleidakpannen Koramic Vlaamse Pan 401 Natuurrood